Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe – transport artykułów humanitarnych

Zapytanie ofertowe – transport artykułów humanitarnych

Nr FSM-2021-07-12 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 

 

Międzynarodowa spedycja/transport środków sanitarno-higienicznych w ramach pomocy humanitarnej  z Polski (Niemce, woj. lubelskie) na Ukrainę (Kijów). 

 

  • 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest spedycja/transport środków sanitarno-higienicznych w ramach pomocy humanitarnej z Polski na Ukrainę. 

 

  1. Trasa transportu: Niemce (woj. lubelskie) do Kijów (Ukraina) 

 

  1. Rodzaj towaru: płyn do dezynfekcji (ADR land transport UN 1170 i UN 1993, klasa: 3, grupa pakowania: II), testy antygenowe na obecność koronawirusa, maseczki, rękawiczki, fartuchy, respiratory, koncentratory tlenu, kardiomonitory, pulsoksymetry. 
  1. Oczekuje się, że Wykonawca do wykonania usługi przeznaczy tyle pojazdów, by mogły przetransportować 163 europalet o masie 590-680 kg i 26 palet o masie 180 kg 
  1. Uwarunkowania celne 

Środek transportu powinien posiadać sprawne naczepy oraz być dostosowany do założenia plomb celnych. Przewoźnik powinien dysponować pozwoleniem na transport towarów na Ukrainę oraz ubezpieczeniem transportu na wypadek niezawinionej utraty lub uszkodzenia ładunku. 

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej oraz możliwość skorzystania z usług podwykonawców, o ile są oni określeni w Ofercie. 
  1. Cena powinna zawierać koszty załadunku i rozładunku towarów 

Termin dostawy do Kijowa: 22-24.08.2021 

 

 

Termin składania ofert 5 sierpnia 2021 r. godz. 10.00  

 

 

Załączniki: 

Zapytanie ofertowe (PDF)

Formularz oferty (WORD) 

Skip to content