Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Reforma systemu ochrony ludności na poziomie lokalnym – nowy cel FSM i ukraińskich hromad

Reforma systemu ochrony ludności na poziomie lokalnym – nowy cel FSM i ukraińskich hromad

Nękające Europę klęski żywiołowe codziennie przypominają nam, jak ważna jest praca służb ochrony ludności. Poprawa jej efektywności wydaje się być jednym z głównych wyzwań najbliższych lat, czego świadomym jest nasz wschodni sąsiad – Ukraina. Krok ku reformie ukraińskiego systemu ochrony ludności stanowi podpisane 29 lipca w Kijowie memorandum o współpracy między FSM a Państwową Służbą Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Bezdyskusyjnie, jednym z poważniejszych problemów trapiących Ukrainę są braki w kadrach strażackich: na tysiąc mieszkańców przypada zaledwie jeden ratownik. Dla porównania, w Polsce wskaźnik ten jest siedmiokrotnie wyższy. Braki te mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo Ukraińców. Choć według przyjętych standardów czas przyjazdu wozu strażackiego do miejsca wypadku na obszarach wiejskich nie powinien przekraczać 20 minut, to jednak w praktyce jest on o wiele dłuższy. W konsekwencji co roku życie traci około dwóch tysięcy osób, a ogień trawi majątek wart średnio 160 mln euro. Winnym takiego stanu rzeczy jest między innymi stary system oparty jeszcze na radzieckich założeniach, który nie odpowiada dzisiejszym potrzebom.

W efekcie wspólnej pracy polskich i ukraińskich specjalistów powstała koncepcja przystosowania do lokalnych warunków polskiego modelu ochotniczej straży pożarnej, który mógłby zwiększyć skuteczność pracy ukraińskich jednostek strażackich, szczególnie na terenach wiejskich.

Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom ogłosiliśmy konkurs, którego celem jest merytoryczne i materialne wsparcie 20 hromad (odpowiedników polskich gmin) w procesie tworzenia dokumentacji dotyczącej ochrony ludności i lokalnych ochotniczych jednostek strażackich. Zainteresowanie inicjatywą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania: do udziału w konsultacjach zgłosiło się około 500 hromad, czyli blisko 35% istniejących, a długie i wymagające aplikacje konkursowe złożyło aż 249 z nich.

Stawka, o którą rywalizują hromady, jest spora. We współpracy z wyłonioną w ramach konkursu „dwudziestką” zamierzamy stworzyć sieć ochotniczych straży pożarnych, zaopatrzonych w profesjonalny sprzęt oraz posiadających opracowane plany reagowania kryzysowego, paszport ryzyka i inne dokumenty z zakresu ochrony ludności. W celu efektywniejszej wymiany doświadczeń planujemy również organizację szkoleń oraz wizyt studyjnych w Polsce, w których wezmą udział z jednej strony polscy samorządowcy i strażacy, a z drugiej przedstawiciele hromad i Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

Nasze ambicje nie ograniczają się jedynie do reformy ochrony ludności w 20 hromadach: równolegle powołana zostanie wspólna komisja, w ramach której – wraz z Państwową Służbą Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy – zamierzamy przygotować szereg propozycji zmian w ukraińskim prawodawstwie regulującym działania ochotniczych straży pożarnych. Podpisane dziś w Kijowie memorandum daje realną nadzieję na stopniowe wcielenie wypracowanych wspólnymi siłami rozwiązań w życie.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu U-LEAD with Europe i współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Skip to content