Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Oferta pracy – młodszy/a specjalista/ka

Oferta pracy – młodszy/a specjalista/ka

Oferta nr 2021/07 

Stanowisko: Młodszy/a Specjalista/ka 

Główne zadanie: wsparcie koordynatora projektów FSM 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę do 30 grudnia 2021 r. z perspektywą dalszej współpracy 

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie (częściowo zdalnie) 

Data rozpoczęcia pracy: sierpień/wrzesień 2021 r.  

 

Zakres zadań: 

 • wsparcie organizacji przez FSM udziału polskich obserwatorów w międzynarodowych misjach obserwacji wyborów; 
 • pełnienie funkcji asystenta w programach ukraińskich; 
 • utrzymywanie roboczych kontaktów z partnerami FSM; 
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z realizacji programu, pod kierunkiem koordynatora. 

   

  Wymagania i umiejętności: 

  • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 
  • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego i angielskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się;   
  • ukończone studia co najmniej na poziomie licencjatu 
  • umiejętność sporządzania raportów merytorycznych i/lub finansowych;  
  • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 (zwłaszcza Excel) oraz Google.  

   

  Dodatkowe atuty: 

  • znajomość języka ukraińskiego; 
  • doświadczenie w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego; 
  • doświadczenie w organizacji wydarzeń typu szkolenia/seminaria/konferencje/wizyty studyjne;
  • prawo jazdy kategorii B.  

   

  Oferujemy: 

  • niezwykle ciekawą pracę przy programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;  
  • perspektywę rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;  
  • pracę w kreatywnym i doświadczonym zespole, w wysoko rozwiniętej cyfrowo instytucji;  
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów.  

   

  Zachęcamy do niezwłocznego składania ofert, nie później niż do 20 sierpnia 2021 roku. Oferty będą weryfikowane na bieżąco – zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl  następujących dokumentów:  

  • Curriculum Vitae  
  • Listu motywacyjnego (maks. 3000 znaków)  

   

  Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty mieści się w granicach od 3500 zł do 5000zł brutto. 

   

  Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

   

  Klauzule związane z ochroną danych osobowych: 

  Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art.6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.  

   

  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. 

   

  W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 października 2021.  

   

  Skip to content