Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyborów parlamentarnych w Federacji Rosyjskiej

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyborów parlamentarnych w Federacji Rosyjskiej

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez Ambasadę RP w Moskwie, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów parlamentarnych w Federacji Rosyjskiej (17-19 września 2021 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.  

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych (STO) planowany jest orientacyjnie w dniach 14-22 września 2021 r. 

Wymagania: 

  • ukończone 18 lat; 
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych; 
  • posiadanie paszportu ważnego przez co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji; 
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2), 
  • Zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR. Link:  https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex. 
  • Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. 

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Federacji Rosyjskiej, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.  

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych rosyjskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom niezaszczepionym, u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne). 

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów z Polski do Moskwy, pobytu w Federacji Rosyjskiej (diety, noclegi, ubezpieczenie, test PCR przed wyjazdem) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie. 

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  Rekrutacja Rosja parlamentarne 2021 STO (jotform.com) 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca 2021 r. do godz. 9:00  

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do  3 sierpnia 2021 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji. 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF (link) 

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. 

 

Skip to content