Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-07-01: wyniki

Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-07-01: wyniki

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr FSM-2021-07-01, którego przedmiotem był wybór maksymalnie 8 coachów do prowadzenia coachingu indywidualnego w zakresie rozwoju kompetencji menadżerskich dla przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z FSM oraz przygotowanie miesięcznych raportów z wykonanej usługi. 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu zostało wybranych 6 ofert: 

 1. „Koncept” Ewa Romanowska (wartość oferty to 5 000 zł brutto, oferta została oceniona na 100 punktów);
 2. Mikhail Cherniyak (wartość oferty to 5 000 zł brutto, oferta została oceniona na 100 punktów); 
 3. Aleksandra Kujawska (wartość oferty to 5 000 zł brutto, oferta została oceniona na 95 punktów); 
 4. Jolanta Kopeć (wartość oferty to 5 000 zł brutto, oferta została oceniona na 90 punktów);
 5. VIGARAT Jacek Gralczyk (wartość oferty to 5 000 zł brutto, oferta została oceniona na 90 punktów);
 6. Monika Morys (wartość oferty to 5 000 zł brutto, oferta została oceniona na 86,66 punktów). 

       

      Komisja oceniająca uznała, że: 

      a) Oferty spełniają minimalne kryteria, o których mowa w  §4 Zapytania Ofertowego;

      b) Oferenci oświadczyli, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.;

      c)Cena ofert jest zgodna z §3 i §6 Zapytania Ofertowego. 

       

      Oferty były oceniane zgodnie z §5 Zapytania Ofertowego.  

      Oferty zostały uznane przez Komisję za najkorzystniejsze, spełniające wszystkie kryteria wyznaczone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.  

      Skip to content