Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty – wybór wykonawcy badań ankietowych w dziesięciu regionach Ukrainy

Informacja o wyborze oferty – wybór wykonawcy badań ankietowych w dziesięciu regionach Ukrainy

Postępowanie nr FSM-2021-07-02 (2021/BZP 00102342/01) w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM/2021/06/07 00082297/01 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczących zapotrzebowania na pracowników w dziesięciu regionach Ukrainy w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Szczegóły są dostępne w protokołach Komisji Przetargowej: Protokół nr 1, Protokół nr 2. 

Skip to content