Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty – wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego 

Informacja o wyborze oferty – wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego 

Postępowanie nr 2021/03/FSM (2021/BZP 00063828/01) w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze 2021/03/FSM (2021/BZP 00063828/01) o udzielenie zamówienia publicznego na wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej. 

Skip to content