Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki zapytania ofertowego nr FSM-2021-06-10

Wyniki zapytania ofertowego nr FSM-2021-06-10

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr FSM-2021-06-10

Uprzejmie informujemy, że postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr FSM-2021-06-10 prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej zostało rozstrzygnięte.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta, nadesłana przez QBASE Doradcy Sławomir Wysocki.

Oferent spełnił wszystkie wymogi. Oferta została poddana ocenie uzyskując łącznie 93 punkty. Tym samym oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Skip to content