Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Informacja o wyborze oferty – wybór kierownika zespołu eksperckiego

Informacja o wyborze oferty – wybór kierownika zespołu eksperckiego

Postępowanie nr FSM/2021/06/07 00082297/01 w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o numerze FSM/2021/06/07 00082297/01 o udzielenie zamówienia publicznego na wybór kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta wiodącego w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 69a, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyniku niniejszego postępowania.  

Szczegóły są dostępne w protokole Komisji Przetargowej. 

Skip to content