Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Praca ukraińskich urzędów będzie oceniana według unijnych standardów

Praca ukraińskich urzędów będzie oceniana według unijnych standardów

Czerwiec zapisze się zapewne jako miesiąc, który jeszcze bardziej zbliżył Ukrainę do zjednoczonej Europyjuż wkrótce efektywność pracy jej urzędów zacznie być mierzona na podstawie unijnych zasad. Niepoślednie miejsce w procesie wdrażania europejskich wytycznych na Ukrainie przypadło naszej Fundacji, która ma odpowiadać za transfer unijnych doświadczeń.  

Podpisanie memorandum o współpracy między Fundacją Solidarności Międzynarodowej a Narodowym Centrum Ukrainy ds. Służby Cywilnej (Kijów, 11 czerwca 2021 r.)

 

Ostatnie miesiące mijają w Ukrainie pod znakiem reform: nowa, zdecentralizowana administracja ma zastąpić radziecki model oparty na silnej władzy centralnej. Jednak przeprowadzana reforma nie ogranicza się tylko do wzmocnienia pozycji samorządów: wiąże się z nią także konieczność wypracowania reguł, według których będzie oceniana rzetelność i efektywność pracy lokalnych urzędów. To właśnie te kwestie były tematem przewodnim spotkania Prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafała Dzięciołowskiego z szefową Narodowego Centrum Ukrainy ds. Służby Cywilnej – Natalią Alyushiną. W rezultacie, 11 czerwca w Kijowie, obie strony podpisały memorandum o współpracy, którego celem jest wprowadzenie w Ukrainie unijnych standardów ewaluacji efektywności pracy administracji, znanych jako Wspólna Metoda Oceny. 

Wspomniana Wspólna Metoda Oceny  (z ang.  Common Assessment Framework, w skrócie: CAF) jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym w krajach należących do Unii Europejskiej. Zainteresowanie Ukrainy tą metodą sięga 2019 r., a jego przejawem było ubieganie się w Brukseli o przyznanie statutu krajowego korespondenta CAF dla Centrum Dostosowania Służby Cywilnej do Standardów UE. Starania te zakończyły się sukcesem. Od teraz jednym z głównych zadań wspomnianego Centrum jest opracowanie możliwości adaptacji unijnych standardów oceny administracji do ukraińskich potrzeb, a następnie wdrożenie ich w życie na poziomie lokalnym. 

W związku z systemowymi podobieństwami występującymi między Polską a Ukrainą, a także z uwagi na wieloletnią praktykę naszej administracji w stosowaniu Wspólnej Metody Oceny, Ukraina postanowiła skorzystać z polskich doświadczeń w zakresie wprowadzania tych unijnych standardów w życie. Wcześniejsza współpraca między ukraińskim Centrum Dostosowania Służby Cywilnej do Standardów UE a Fundacją Solidarności Międzynarodowej sprawiła, że nasza Fundacja stała się dla strony ukraińskiej oczywistym kandydatem do pełnienia roli pośrednika w tym ambitnym procesie. Wspólnie zakładamy, że – zgodnie z założeniami kijowskiego memorandum – jeszcze w tym roku uda się nam wypracować jak najkorzystniejszą dla strony ukraińskiej metodę wdrażania CAF na szczeblu lokalnym, by w następnym roku móc stopniowo zacząć wprowadzać ją w życie.  

Pomyślna realizacja projektu powinna usprawnić działania ukraińskiej administracji oraz, w przyszłości, ułatwić lokalnym samorządom pozyskiwanie unijnych dotacji przeznaczonych na ich dalszy rozwój. W dłuższej perspektywie zaś liczymy, że przeprowadzone reformy przełożą się na podniesienie satysfakcji Ukraińców z jakości otrzymywanych usług publicznych.   

Memorandum zostało podpisane w ramach projektu „CAF-UA – zarządzanie jakością poprzez wdrożenie Wspólnej Metody Oceny w sektorze publicznym Ukrainy”. Projekt jest realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Skip to content