Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr FSM/2021/06/02: wyniki

Zapytanie ofertowe nr FSM/2021/06/02: wyniki

Informacja o wynikach postępowania dot. zakupu usługi wstępnej diagnozy potrzeb i przeprowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich dla organizacji pozarządowych. 

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu nr FSM/2021/06/02 wybrana została oferta Martyny Kwiatkowskiej (jednoosobowa działalność gospodarcza). Była to jedyna oferta złożona w wyznaczonym terminie (do 16 czerwca 2021, godz. 10:00 CET).  

Wartość oferty to 93 765 zł brutto.  

Komisja oceniająca uznała, że: 

  1. Oferta spełnia minimalne kryteria, o których mowa w  §4 Zapytania Ofertowego; 
  2. Oferent oświadczył, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.; 
  3. Cena oferty jest zgodna z §3 i §6 Zapytania Ofertowego. 

Oferta była oceniana zgodnie z §5 Zapytania Ofertowego. Uzyskała 96,66 punktów.  

Oferta Pani Martyny Kwiatkowskiej została uznana przez Komisję za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie kryteria wyznaczone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.  

Skip to content