Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zaproszenie do składania oferty

Zaproszenie do składania oferty

Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-06-10

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest

wybór kierownika zespołu eksperckiego ds. Wspólnej Metody Oceny (CAF)

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 28 czerwca 2021 roku do godziny 10.00 CET z tytułem „Oferta dot. zamówienia FSM-2021-06-10” na adres: przetargi@solidarityfund.pl

 

Załączniki:

 

 

 

 

Skip to content