Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-06-04

Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-06-04

Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na ewaluacji ex-post działań realizowanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na rzecz reformy polityki społecznej na Ukrainie.  

Zapytanie ofertowe nr FSM-2021-06-04 

Załącznik nr 1 do postępowania nr FSM-2021-06-04 

Skip to content