Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza zmianę w przetargu nieograniczonym

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza zmianę w przetargu nieograniczonym

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza zmianę w przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. Zmiana dotyczy terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Aktualny termin składnia ofert to 12 lipca godz. 14.00. Aktualny termin otwarcia ofert, to 12 lipca godz. 14:05. Aktualny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 19 lipca 2021 r.

Uaktualniona dokumentacja przetargu o numerze 2021/03/FSM (2021/BZP 00063828/01) jest dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl , na której jest również prowadzona procedura przetargowa.

Skip to content