Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Dostawa sprzętu elektronicznego – ocena ofert

Dostawa sprzętu elektronicznego – ocena ofert

Znak sprawy: FSM 2021/01

W dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 9:05 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały otwarte, co opisano w informacji z otwarcia ofert, na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Protokół z prac Komisji Przetargowej Fundacji Solidarności Międzynarodowe (ocena ofert) jest dostępny tutaj.

Skip to content