Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Dostawa sprzętu elektronicznego w podziale na części – przedłużenie terminu składania ofert

Dostawa sprzętu elektronicznego w podziale na części – przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający – Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje,
iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2021 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 08.06.2021 r. o godz 09:05.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu elektronicznego
Informacja o zmianie treści SWZ- przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dostawy sprzętu elektronicznego

 

Skip to content