Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Zmiana ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego

Zmiana ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego

Działając na podst. Art. 271. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Zmiana dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie terminu składania ofert oraz otwarcia ofert, a także załącznika nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie (pdf)

BZP ogłoszenie o zmianie (pdf)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZOPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA (pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty (docx)

Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty (pdf)

Skip to content