Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta w Programie EU4Skills na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na UkrainieZastępca kierownika zespołu będzie realizował zadania w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.  

Dokumentacja przetargu o numerze 2021/03/FSM 2021/BZP 00063828/01 jest dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl , na której jest również prowadzona procedura przetargowa. 

Skip to content