Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza przetarg nieograniczony

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczących prognozy zapotrzebowania na pracowników w dziesięciu regionach Ukrainy. Badanie prowadzone jest w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.

Dokumentacja przetargu o numerze 2021/02/FSM 2021/BZP 00055373/01 jest dostępna na stronie platformazakupowa.pl, na której jest również prowadzona procedura przetargowa.

Skip to content