Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na przedterminowe wybory parlamentarne w Armenii

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) na przedterminowe wybory parlamentarne w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych obserwatorów (LTO) przedterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii (20 czerwca 2021 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów długoterminowych planowany jest orientacyjnie od  24 maja do 26 czerwca 2021 (do 24 lipca w przypadku drugiej tury).

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych;
  • posiadanie paszportu ważnego przez co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji;
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego lub ormiańskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
  • doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnych OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej) oraz szeroko rozumiane doświadczenie zawodowe/naukowe związane z Armenią.
  • zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Armenii.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki Kaukazu Południowego, zwłaszcza Armenii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych armeńskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed może wymagać oświadczeń o stanie zdrowia i przeprowadzenia testu na obecność wirusa (koszt testu, w wypadku zlecenia pokrywa Fundacja). Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Armenii (diety, noclegi, ubezpieczenie, test PCR przed wyjazdem) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Ze względu na pilny termin wyjazdu zgłoszenia będą przyjmowane do 14 maja 2021 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 17 maja 2021 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content