Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu elektronicznego

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu elektronicznego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Nr wewnętrzny postępowania: 2021/01
Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00043951/01
Identyfikator postępowania: ocds-148610-54c7acf0-9ddc-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Nabór ofert przez platformazakupowa.pl:
Postępowanie: 2021/01 dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części (ID 452774)

Załączniki:

INFORMACJA O ZMIANIE WARUNKÓW OGŁOSZENIA

>>> ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU 5.05.2021 <<<

>>> ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU 6.05.2021 <<<

Skip to content