Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu elektronicznego

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy sprzętu elektronicznego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części.

Nr wewnętrzny postępowania: 2021/01

Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00034610/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7a59800-9de2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Nabór ofert przez miniPortal-ePUAP, szczegóły postępowania.

Załączniki:

>>> Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu <<<

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie na zamówienie dostawy sprzętu elektronicznego z wykorzystaniem innej metody komunikacji elektronicznej ukaże się wkrótce na stronie internetowej Fundacji.

Skip to content