Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > EU4Skills: Erasmus+ także w krajach Partnerstwa Wschodniego. FSM już dzisiaj pomaga ukraińskim szkołom znaleźć polskich partnerów

EU4Skills: Erasmus+ także w krajach Partnerstwa Wschodniego. FSM już dzisiaj pomaga ukraińskim szkołom znaleźć polskich partnerów

Ukraińscy i polscy uczniowie będą mogli w ramach wymiany zgłębiać wiedzę w szkołach i na uniwersytetach u swoich sąsiadów. Wszystko dzięki nowej, rozszerzonej edycji unijnego programu „Erasmus+”. Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) zadba o to, aby polskie szkoły zawodowe znalazły partnerów po stronie ukraińskiej.

Dzięki unijnemu programowi „Erasmus+” setki tysięcy europejskich studentów mogły uczyć się i zdobywać doświadczenie zawodowe w różnych państwach Unii Europejskiej. Od 2021 r. do ich grona dołączą obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Azerbejdżanu. Co więcej, program w nowej edycji (2021-2027) nie będzie ograniczał się tylko do uniwersytetów, ale zostanie rozszerzony m.in. o uczniów szkół zawodowych.

– Wsparcie reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie to cel międzynarodowego programu „EU4Skills”, którego współrealizatorem jest FSM – mówi Michał Kubisz, ekspert Fundacji i szef polskiego komponentu w programie. – Pomoc w uruchomieniu wspólnych projektów przez polskie i ukraińskie szkoły zawodowe idealnie wpisuje się w naszą misję.

Łączymy strony

Gdy tylko pojawiła się informacja o rozszerzeniu „Erasmusa+” na Wschód, nasi eksperci skontaktowali się z partnerami z Ukrainy. Podczas webinarium, które odbyło się 13 kwietnia, zaproponowali wsparcie w nawiązywaniu współpracy między szkołami zawodowymi w Polsce i na Ukrainie.

W jakim celu? Zgodnie z zasadami „Erasmusa+” szkoły, które chcą uczestniczyć w wymianie, muszą zawierać partnerskie relacje ze swoimi odpowiednikami w innym państwie.

– W tym momencie wkraczamy my, czyli eksperci z FSM, którzy pracują przy programie „EU4Skills” – wyjaśnia Michał Kubisz. – Mając rozbudowaną sieć kontaktów wśród przedstawicieli ukraińskiego samorządu oraz współpracując ze szkołami zawodowymi, jesteśmy w stanie skontaktować ze sobą strony zainteresowane umową o wymianie. Dzięki naszym działaniom informacyjnym szkoła w Polsce będzie mogła zaprosić do siebie uczniów ze szkoły partnerskiej, i na odwrót – dodaje Kubisz.

Angażujemy najważniejszych graczy

Do inicjatywy Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaangażowała najważniejszą organizację działającą w tym obszarze w Polsce: Narodową Agencję „Erasmus+”. Jest to instytucja, która zarządza realizacją unijnego programu w naszym kraju. Nad udziałem w programie ukraińskich szkół zawodowych osobiście pracować będzie Izabela Laskowska, dyrektorka Biura Kształcenia Zawodowego, Edukacji Dorosłych i Sportu. Na webinarium z 13 kwietnia z przedstawicielami ukraińskich władz przedstawiła możliwe ścieżki przyszłej współpracy, które pozwolą nawiązać relacje między szkołami zawodowymi, zanim program  „Erasmus+” na dobre rozwinie się w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Podczas webinarium z możliwościami współpracy zapoznało się ponad stu ukraińskich przedstawicieli władz, w tym reprezentanci Ministerstwa Oświaty i Nauki, obwodowych (regionalnych) wydziałów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz szkół. W spotkaniu online wzięły również udział dyrektorki dwóch polskich szkół zawodowych, które podzieliły się doświadczeniami z realizacji projektów w ramach „Erasmus+”.

Jak wyjaśnia Michał Kubisz, obecnie trwają rozmowy ze stronami, które mają na celu uszczegółowienie procesu łączenia szkół w grupy partnerskie. FSM ustala m.in. to, w jaki sposób ukraińskie szkoły będą mogły zgłaszać chęć uczestnictwa w programie.

Czym jest program „Erasmus+”?

To unijny program wspierający kształcenie, szkolenia, młodzież i sport w Europie. W programie na lata 2021–2027 kładzie silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Czym jest program EU4Skills?

Program, wspólnie finansowany ze środków Unii Europejskiej, Niemiec, Polski, Finlandii i Estonii, ma na celu reformę ukraińskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wdraża polski pakiet działań. Obejmuje on m.in.:
● stworzenie i rozwój systemów informacji o rynku pracy,
● tworzenie regionalnych planów działań w zakresie szkolnictwa zawodowego,
● tworzenie i wdrażanie poradnictwa zawodowego na Ukrainie,
● stworzenie wielokanałowego mechanizmu finansowania VET,
● usprawnienie systemów programowania budżetu VET.

Skip to content