Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Poszukujemy Specjalisty/Młodszego Specjalisty w zespole IT. Dołącz do nas!

Poszukujemy Specjalisty/Młodszego Specjalisty w zespole IT. Dołącz do nas!

Oferta nr 2021/05

Stanowisko: Młodszy/a Specjalista/ka ds. IT lub Specjalista/ka ds. IT (w zależności od doświadczenia)

Główne zadanie: praca w zespole IT

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę/ umowa zlecenia

Miejsce pracy: Biuro Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w Warszawie

Data rozpoczęcia pracy: maj 2021 r.

Zakres zadań:

 • zarządzanie kontami użytkowników na platformie Google i Microsoft,
 • wspieranie zespołu w rozwiązywaniu codziennych problemów pojawiających się w związku z pracą na platformie Teams,
 • praca nad aplikacjami w ramach low code (Power Apps).

Wymaganie podstawowe:

 • niesłabnąca chęć do nauki i umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii,
 • ciekawość nowych rozwiązań i możliwości technologicznych.

Inne wymagania i umiejętności:

 • praktyczna znajomość systemu MS Windows i pakietu Office 365,
 • podstawowa znajomość centrów administracyjnych: Microsoft 365 (Azure, Teams), Google Gsuite,
 • znajomość konceptu citizen coding,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.

Cechy osobowości:

 • wysoka etyka pracy (uczciwość i odpowiedzialność),
 • myślenie analityczne,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • kreatywność,
 • zorientowanie na cel.

Dodatkowe atuty:

 •  znajomość języka rosyjskiego,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • możliwość świadomego, szybkiego rozwoju w zakresie technologii chmurowych u boku doświadczonych współpracowników i przełożonych;
 • pracę w kreatywnym i doświadczonym zespole, w wysoko rozwiniętej cyfrowo organizacji (tworzymy aplikacje i z nich korzystamy),
 •  zdobycie unikalnego doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym (połączone z wyjazdami do państw Europy Wschodniej),
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji o sobie – najpóźniej do 19 kwietnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl

Czekamy na:

 • Curriculum Vitae (lub linku do profilu Linkedln)
 • List motywacyjny (maks. 3000 znaków)

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty mieści się w granicach od 3500 do 5000 zł brutto, na stanowisku specjalisty – w granicach od 4500 do 6000 zł brutto.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69A, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 maja 2021.

Skip to content