Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Ogłoszenie wyników otwartego naboru wniosków w ramach Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi

Ogłoszenie wyników otwartego naboru wniosków w ramach Konkursu Grantowego na rzecz Białorusi

W ramach otwartego naboru wniosków w Konkursie Grantowym na rzecz Białorusi Komisja Grantowa rekomendowała dofinansowanie projektów wymienionych w załączniku. Fundacja Solidarności Międzynarodowej dziękuje za złożone wnioski.

Z organizacjami, które otrzymały dotacje, zespół Fundacji będzie kontaktował się indywidualnie.

Lista projektów dofinansowanych, lista rankingowa pozostałych wniosków oraz lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych.

Skip to content