Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Dzięki niej znów działa największa fontanna w Gagauzji. Oto jedna z inspirujących kobiet w Mołdawii

Dzięki niej znów działa największa fontanna w Gagauzji. Oto jedna z inspirujących kobiet w Mołdawii

Po raz pierwszy od 25 lat w centrum mołdawskiej wsi Besalma wznowiono działanie największej fontanny na Terytorium Autonomicznym Gagauzji. Udało się to dzięki inicjatywie i działaniom Ekateriny Dombrowskiej – menedżerki Lokalnej Grupy Działania „Gagauz Koraflari”, która jest jedną z najbardziej inspirujących postaci pracujących na rzecz podejścia LEADER w Mołdawii. Dzięki swoim osiągnięciom trafiła na naszą listę Inspirujących Kobiet.

Ekaterina nie ustaje w wysiłkach, aby motywować mieszkańców do działań na rzecz rozwoju swojego regionu. Wspólnie z zespołem osiąga wspaniałe rezultaty – choćby takie, jak renowacja fontanny, która może stać się cenioną atrakcją turystyczną w okolicy.
– Mieszkańcy naszego regionu potrzebują aktywności Lokalnych Grup Działania, czyli partnerskiej struktury, która umożliwia wdrożenie innowacyjnego podejścia LEADER. Dzięki temu ludzie mogą rozwijać swoje przedsiębiorstwa, korzystać z doradztwa i być spokojniejsi o przyszłość bez konieczności opuszczania rodzinnych stron – mówi Ekaterina Dombrowska. Emigracja z regionu jest jednym ze skutków stagnacji w biznesie, braku pracy i perspektyw. Z tym właśnie stara się walczyć.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) wspiera rozwój terenów wiejskich przy wykorzystaniu unijnej metody LEADER od 2017 r. W ramach naszych działań powstają Lokalne Grupy Działania zrzeszające samorządowców, przedsiębiorców i aktywnych mieszkańców gmin. Tworzą oni lokalne strategie rozwojowe i pozyskują środki na ich wdrożenie. Dzisiaj, działania LGDów obejmują 35% gmin wiejskich w Mołdawii, a same LGDy stały się ruchem na rzecz rozwoju lokalnego. W 2020-2021, przy wsparciu FSM, LGDy opracowały i sfinansowały 230 inwestycji rozwojowych. Rząd Mołdawii dostrzegł potencjał LGDów i od 2022 r. planuje wydatkować część środków budżetowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich za ich pośrednictwem.

W 2017 r. w procesie wdrażania podejścia LEADER powstała Lokalna Grupa Działania „Gagauz Koraflari”, która obejmuje zasięgiem ponad 31.000 mieszkańców miejscowości Baurci, Besalma, Kirsovo, Ferapontievca, Gaidar i Tomai na Terytorium Autonomicznym Gagauzji. Ma na celu ożywienie aktywności kulturalnych, poprawę warunków życia, promocję tradycyjnych wartości oraz rozwój turystyki wiejskiej.

Podejście LEADER wdrażane jest w Republice Mołdawii przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju regionalnego i Środowiska Mołdawii, Krajowej Sieci LEADER w Republice Mołdawii, Unii Europejskiej, Polskiej Pomocy oraz USAID.

INSPIRUJĄCE KOBIETY

Wspólnie z naszym Przedstawicielstwem w Mołdawii publikujemy serię filmów przybliżających sylwetki kobiet związanych z wdrażaniem podejścia LEADER. To działaczki, które zbudowały swoje firmy od podstaw, działają jako menedżerki Lokalnych Grup Działania (LGD), a także zmieniają swoje miejscowości i pokazują, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu rozwój obszarów wiejskich jest możliwy.
Liczny udział aktywnych kobiet w roli menedżerek LGD – kluczowego elementu wdrażania podejścia LEADER – wcale nas nie dziwi. Jesteśmy im wdzięczni za ich entuzjazm i codzienną pracę przy tworzeniu sieci kontaktów, wsparciu lokalnych mieszkańców i motywowaniu społeczności wiejskich.

Skip to content