Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. finansowych. Dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. finansowych. Dołącz do naszego zespołu!

Oferta nr 2021/02

Stanowisko: Młodszy(a) Specjalista(ka)

Główne zadanie: wspieranie działu finansowo-księgowego w rozliczaniu środków związanych z działaniami realizowanymi przez Biuro Główne Fundacji Solidarności  Międzynarodowej (FSM) w Warszawie i Przedstawicielstwa FSM w państwach Partnerstwa Wschodniego

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę

Miejsce pracy: Biuro Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w Warszawie

Data rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2021 r.

Zakres zadań:

 • Wsparcie koordynatorów projektów przy działaniach finansowo-księgowych;
 • Weryfikowanie poprawności rozliczeń finansowych organizacji partnerskich;
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 • Planowanie budżetów;
 • Wyliczanie i rozliczanie zaliczek na realizację działań własnych, projektów, wizyt studyjnych;
 • Stały kontakt z działem finansowo – księgowym i Przedstawicielstwami FSM.

Wymagania i umiejętności:

 • znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego pozwalająca na skuteczną komunikację w mowie i piśmie;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych;
 • umiejętność zarządzania sobą w czasie i koordynacji własnych zadań;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku;
 • umiejętność pracy z dokumentami finansowo-księgowymi;
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google.

Pożądane cechy kandydata/tki:

 • dokładność i terminowość;
 • odpowiedzialność i lojalność;
 • samodzielność;
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia;
 • gotowość do nauki i zdolność szybkiego przyswajania nowej wiedzy.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków publicznych i/lub europejskich;
 • doświadczenie pracy w dziale księgowym;
 • znajomość języków państw Partnerstwa Wschodniego;
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • pracę przy programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
 • specjalistyczne wsparcie doświadczonego zespołu finansowo – księgowego;
 • perspektywę świadomego rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole, w bardzo szybko rozwijającej się instytucji;
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji o sobie – najpóźniej do dnia 21 lutego 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl

Czekamy na:

 • Curriculum Vitae (lub linku do profilu LinkedIn)
 • List motywacyjny (maks. 3000 znaków)

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty mieści się w granicach od 3500 do 5000 zł brutto.

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69A, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 kwietnia 2021.

Skip to content