Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Wyniki konkursu grantowego na rzecz Białorusi

Wyniki konkursu grantowego na rzecz Białorusi

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach pakietu pomocowego „Solidarni z Białorusią” decyzją Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej podjętą po rekomendacjach Komisji Grantowej dotacje na realizację zadania otrzymują organizacje wskazane na liście rankingowej. Fundacja Solidarności Międzynarodowej dziękuje za złożone oferty. Z organizacjami, które otrzymały dotacje zespół Fundacji będzie kontaktował się indywidualnie.

Materiały do pobrania: Lista rankingowa

Skip to content