Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Nowe grono absolwentów Akademii Partycypacji w Gruzji w 2020 roku

Nowe grono absolwentów Akademii Partycypacji w Gruzji w 2020 roku

Zakończyła się druga edycja Akademii Partycypacji w Gruzji. Grono absolwentów poszerzyło się o 16 nowych osób, które zdobyły wiedzę i umiejętności z zakresu inicjowania i przeprowadzania różnych procesów partycypacyjnych w swoich jednostkach samorządu terytorialnego (municypalitetach). Jest to kolejny krok na drodze wzmacniania procesów decentralizacji w Gruzji i budowy dialogu społecznego pomiędzy władzami lokalnymi a społeczeństwem obywatelskim.

4 października 2020 roku odbyło się oficjalne zakończenie Akademii Partycypacji. Kierownik Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji, w obecności przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji (MRDI), dokonał wręczenia dyplomów 32 absolwentom, podwyższającym swoje kompetencje zawodowe w ramach podstawowego (16 osób) i zaawansowanego (16 osób) kursu Akademii. Uroczystość została przeprowadzona on-line ze względu na wzrastający wskaźnik zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i przedsięwzięte przez Przedstawicielstwo FSM w Gruzji środki ostrożności.

Akademia Partycypacji to coroczny program szkoleniowy FSM w Gruzji z zakresu różnych form dialogu społecznego i uczestnictwa w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym. W ramach programu prezentowane są również najlepsze międzynarodowe praktyki dobrego rządzenia. W 2020 roku do Akademii przystąpiło 34 uczestników zrekrutowanych z różnych regionów Gruzji: 17 uczestników kursu podstawowego (osób nieposiadających żadnego lub posiadających niewielkie doświadczenie w sferze partycypacji) oraz 17 uczestników kursu zaawansowanego (praktyków, którzy zdobywają wiedzę, aby podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe). Uczestnicy zostali wyłonieni spośród ponad 50 zgłoszeń z 7 regionów z całej Gruzji. Wśród wybranych uczestników znaleźli się: przedstawiciele rad miejskich (7 osób), przedstawiciele organizacji pozarządowych (9 osób), aktywni mieszkańcy (3 osoby) i przedstawiciele urzędów miast (15 osób).

W ramach Akademii Partycypacji odbyły się 4 zjazdy szkoleniowe z udziałem zagranicznych ekspertów. Jeden zjazd miał formę on-line. Jeden z modułów przeprowadzony został w formacie hybrydowym – uczestnicy zebrali się w wysokogórskim regionie Autonomicznej Republiki Adżara a ukraińska ekspertka prowadziła szkolenie za pomocą łącza internetowego.
Wśród interaktywnych elementów procesu szkoleniowego były praktyki w ramach programu mentorskiego. W tym roku uczestnicy z jednej strony wzmacniali swoje kompetencje w zakresie narzędzi cyfrowych (tworzyli treści i materiały dla elektronicznej platformy zasobów i dialogu społecznego – participatoryhub.ge), a z drugiej planowali i prowadzili bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w wysokogórskich wioskach Adżary pod opieką zespołu projektowego. Celem bezpośrednich spotkań z mieszkańcami było rozpoczęcie procesu tworzenia grup inicjatywnych mieszkańców w celu zapoczątkowania rozmów dotyczących kierunków rozwoju w 3 wybranych wioskach.

Elementem zwieńczającym cykl szkoleniowy był egzamin, który składał się z części teoretycznej – testu wiedzy i części praktycznej – projektu na wdrożenie idei partycypacyjnej w Gruzji. Wyboru najlepszego projektu dokonali sami uczestnicy. Zwycięski projekt „Bądź aktywny, bądź zaangażowany” ma na celu transfer wiedzy i doświadczenia wdrażania budżetu partycypacyjnego przez przeszkolone w ramach Akademii Partycypacji kadry municypalitetu Zugdidi do przyległych jednostek samorządu terytorialnego (Chobi i Calendżicha) w regionie Megrelii Górnej Swanetii.
Integralnym elementem ceremonii było ogłoszenie rezultatów przeprowadzonej po raz pierwszy certyfikacji indywidualnej dla praktyków partycypacji w Gruzji. Na podstawie opracowanych przez Przedstawicielstwo FSM w Gruzji ram kompetencyjnych, 11 praktyków przystąpiło do programu certyfikacyjnego, a 7 z nich otrzymało rekomendacje. Dotyczyły one wskazówek na temat budowy ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie partycypacji. Dwóch wyróżniających się praktyków, którzy poczynili największe postępy w rozwoju swoich kompetencji zawodowych, otrzymało voucher na wizytę studyjną do Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni*.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

*Warunkiem realizacji voucherów jest liberalizacja zasad i przepisów bezpieczeństwa związanych z COVID-19 i otwarcie granic państwowych. 

Skip to content