Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na wybory lokalne na Ukrainie

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STO) na wybory lokalne na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na krótkoterminowych obserwatorów (STO) wyborów lokalnych na Ukrainie (25 października 2020 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów krótkoterminowych (STO) planowany jest orientacyjnie od  20 do 28 października 2020.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
  • znajomość języków angielskiego i ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2);
  • zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
  • kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa Ukrainy.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Ukrainy, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

Kandydatom bez doświadczenia w obserwacji wyborów rekomendujemy ukończenie kursu on-line.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: W związku z ryzykiem zachorowania na COVID-19 obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych ukraińskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed wylotem będzie wymagała oświadczeń o stanie zdrowa, ewent. zaświadczeń lekarskich. Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w PDF.

Obserwatorom zostaną pokryte koszty: przelotu do Kijowa, pobytu na Ukrainie (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do  24 września 2020 r. do godz.10.00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do  30 września 2020 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content