Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) wyborów prezydenckich w Mołdawii

Rekrutacja obserwatorów długoterminowych (LTO) wyborów prezydenckich w Mołdawii

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na długoterminowych obserwatorów (LTO) wyborów prezydenckich w Mołdawii (1 listopada 2020 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR.

Wyjazd obserwatorów długoterminowych (LTO) planowany jest orientacyjnie od 28 września 2020 r. do 8 listopada 2020 r. (lub do 22 listopada w przypadku II tury wyborów).

Wymagania:

• ukończone 18 lat
• posiadanie rachunku bankowego w złotych lub euro;
• posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od końcowej daty przyjmowania zgłoszeń;
• doświadczenie co najmniej 2 misji w charakterze obserwatora krótkoterminowego (STO) lub 1 misji w charakterze obserwatora długoterminowego (LTO) w międzynarodowych misjach obserwacji wyborów organizowanych przez OSCE/ODIHR lub Unię Europejską;
• znajomość języków angielskiego i mołdawskiego/rumuńskiego lub rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2);
zarejestrowanie się /ewent. aktualizacja danych w bazie obserwatorów OSCE/ODIHR;
• Ważne: kandydatki/kandydaci musza posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa mołdawskiego.

Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególną uwagę na znajomość specyfiki regionu, zwłaszcza Mołdawii, doświadczenie związane z obserwowaniem wyborów oraz przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej kandydatów.

UWAGA: W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym obserwatorzy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych mołdawskich, polskich, a także wskazanych przez OSCE/ODIHR. Nie rekomendujemy wyjazdu osobom u których występują tzw. choroby współistniejące zwiększające ryzyko śmierci lub trwałej utraty zdrowia w sytuacji zachorowania na COVID-19 w tym: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie, choroby płuc, choroby nerek, zaburzenia odporności. Od kandydatów na obserwatorów Fundacja przed wylotem będzie wymagała oświadczeń o stanie zdrowa, ewent. zaświadczeń lekarskich. Na czas misji obserwatorzy zostaną wyposażeni w podstawowe środki bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z wybranymi kandydatami dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Fundacja pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Mołdawii (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 września 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest do 15 września 2020 r. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej – do pobrania w PDF.

W razie pytań prosimy o kontakt: obserwacje@solidarityfund.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Skip to content