Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Przetarg nieograniczony ZP/2020/19: Wyniki Przetargu

Przetarg nieograniczony ZP/2020/19: Wyniki Przetargu

Warszawa, 2020-09-02

 

Znak sprawy: ZP/2020/19

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, zamieszcza następujące informacje dotyczące przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców dotyczącego prognozy zapotrzebowania na pracowników w siedmiu regionach Ukrainy. Badanie prowadzone jest w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.”

1. Komisja Przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez

osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Individual Enterpreneur): Olga Zhmurko, nr rejestracyjny 3092510929, zarejestrowana w Wysznewe, obw. kijowski, Ukraina, 08132, ul. Lesi Ukrainki 74/57.

2. Punktacja przyznana w ramach oceny ofert za poszczególne kryteria oraz punktacja łączna:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Oferent IE Zhmurko Oferent IE Arabska

Oferent QualityWatch & IE  Kharitonova

1 Doświadczenie koordynatora projektu w koordynacji badań ankietowych, badań ankietowych pracodawców/przedsiębiorców i badań na terenie Ukrainy 20 20 5 20
2 Doświadczenie specjalisty ds. badań ilościowych w realizacji badań ankietowych, badań ankietowych pracodawców/przedsiębiorców i badań na terenie Ukrainy 20 20 15 20
3 Wielkość próby badawczej 20 20 15 10
4 Cena usługi 40 40 38 32
Suma 100 100 73 82

 

Protokół podpisany przez Komisję Przetargową

Skip to content