Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Poszukujemy Starszego Specjalisty. Dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy Starszego Specjalisty. Dołącz do naszego zespołu!

Oferta nr 2020/03

Stanowisko: Starszy/a Specjalista/ka
Główne zadanie: koordynacja zespołu i projektów Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) realizowanych w państwach Partnerstwa Wschodniego
Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo
Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie do końca 2020 r. Następnie umowa o pracę.
Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie
Data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2020 r.

Zakres zadań:

 • realizacja powierzonych zadań zgodnie z ustaleniami i harmonogramem działań;
 • wybór wykonawców, partnerów projektowych zgodnie z wymogami donora;
 • tworzenie koncepcji projektów oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
 • zarządzanie budżetem projektów;
 • monitorowanie osiąganych rezultatów i celów;
 • koordynowanie i zarządzenie pracą zespołu odpowiedzialnego za realizację projektów;
 • koordynowanie projektów prowadzonych przez organizacje partnerskie;
 • utrzymywanie roboczych kontaktów z organizacjami partnerskimi;
 • tworzenie raportów merytorycznych oraz finansowych na potrzeby FSM oraz donora;

Wymagania i umiejętności:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE;
 • bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego i angielskiego pozwalająca na skuteczne komunikowanie się;
 • bardzo dobra znajomość procesów zarządzania projektami, w tym budżetowania (mile widziane referencje);
 • doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego (mile widziane referencje);
 • umiejętność koordynacji działań w zespole, i z różnych obszarów zarządzania projektami;
 • znajomość specyfiki obszaru postsowieckiego, w szczególności sytuacji społeczno-politycznej w państwach Partnerstwa Wschodniego;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne w tym pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku;
 • umiejętność wyszukiwania rozwiązań i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe;
 • umiejętność pracy z dokumentami;
 • umiejętność sporządzania raportów merytorycznych i finansowych;
 • umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google.

Cechy osobowości:

 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz za zespół;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • odporność na stres;
 • dokładność i terminowość;
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy zespołowej, w zróżnicowanym środowisku, wrażliwość na uwarunkowania kulturowe i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

Dodatkowe atuty:

 • znajomość języków używanych na obszarze państw Partnerstwa Wschodniego;
 • bardzo dobra znajomość nowych technologii, w tym środowiska Microsoft oraz Google;
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • niezwykle ciekawą pracę przy programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
 • możliwość współtworzenia i programowania realizowanych projektów;
 • perspektywę rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • pracę w kreatywnym i doświadczonym zespole, w rozwijającej się instytucji;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14 września 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (lub linku do profilu LinkedIn)
 • Listu motywacyjnego (maks. 3000 znaków)

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku starszego specjalisty mieści się w granicach od 5500 do 7500 zł brutto.

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 14 października 2020.

Skip to content