Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Poszukujemy Specjalisty/Młodszego Specjalisty. Przedłużenie terminu składania dokumentów do dnia 5.07.2020 r.

Poszukujemy Specjalisty/Młodszego Specjalisty. Przedłużenie terminu składania dokumentów do dnia 5.07.2020 r.

Oferta nr 2020/02

Nazwa stanowiska: Młodszy(a) Specjalista(ka)/ Specjalista(ka) – w zależności od posiadanego doświadczenia

Główne zadanie: koordynacja projektów Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) realizowanych w państwach Partnerstwa Wschodniego

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – do końca marca 2021 r. (okres próbny 2 miesiące)

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie

Data rozpoczęcia pracy: lipiec 2020 r.

Zakres zadań:

 • tworzenie koncepcji projektów własnych FSM oraz ich samodzielne wdrażanie;
 • koordynowanie projektów prowadzonych przez partnerów FSM;
 • negocjacje i sporządzanie umów z partnerami/podwykonawcami;
 • merytoryczna i finansowa kontrola dokumentów;
 • monitoring koordynowanych projektów;
 • tworzenie raportów merytorycznych oraz finansowych.

Wymagania i umiejętności:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa z obszaru Partnerstwa Wschodniego;
 • doświadczenie w realizacji projektów z partnerami z obszaru Partnerstwa Wschodniego, w tym umiejętność samodzielnej pracy z dokumentacją projektową i finansową;
 • znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • znajomość specyfiki obszaru postsowieckiego, w szczególności sytuacji społeczno-politycznej oraz przestrzeni informacyjnej w państwach Partnerstwa Wschodniego;
 • bardzo dobra znajomość nowych technologii, w tym środowiska Microsoft oraz Google.

Pożądane cechy kandydata/tki:

 • umiejętność pracy w zespole w zróżnicowanym środowisku, wrażliwość na uwarunkowania kulturowe;
 • dokładność i terminowość;
 • odpowiedzialność i lojalność;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia;
 • gotowość do nauki i zdolność szybkiego przyswajania nowej wiedzy.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków publicznych i/lub europejskich;
 • znajomość języków państw Partnerstwa Wschodniego;
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • pracę przy programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
 • zdobycie doświadczenia pracy w instytucji realizującej polską współpracę rozwojową w krajach Partnerstwa Wschodniego;
 • pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole, w prężnie rozwijającej się instytucji;
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 5 lipca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl następujących dokumentów:
• Curriculum Vitae;
• Listu motywacyjnego w języku angielskim (maks. 3000 znaków).

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku młodszego specjalisty mieści się w granicach od 3500 do 5000 zł brutto, na stanowisku specjalisty – w granicach od 4500 do 6000 zł brutto.

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69A, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 14 lipca 2020.

Skip to content