Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Trwają konsultacje z władzami regionalnymi na Ukrainie w ramach EU4Skills

Trwają konsultacje z władzami regionalnymi na Ukrainie w ramach EU4Skills

Trwają intensywne konsultacje z władzami regionalnymi oraz Ministerstwem Oświaty Ukrainy w zakresie opracowywania regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego. Praca nad tymi planami to jedno z zadań Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiego komponentu programu „EU4Skills”.

Także inne zadania Fundacji w ramach programu osiągnęły już wysoki stopień zaawansowania. Do zadań tych należy, m.in.:

  • wsparcie reformy systemu finansowania kształcenia zawodowego,
  • zwiększenie adekwatności oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy (m.in. dzięki budowie systemu monitorowania i prognozowania),
  • uruchomienie usług poradnictwa zawodowego w ukraińskich szkołach (w tym także przygotowania kadry doradców do pracy z uczniami).

W realizacji działań Fundacja współpracuje z Ministerstwem Oświaty Ukrainy, władzami obwodowymi, szkołami oraz partnerami społecznymi. Zaplanowano także wymianę doświadczeń między polskimi i ukraińskimi regionami.

„EU4Skills” to  program wieloletni finansowany przez UE i współfinansowany przez Niemcy, Finlandię i Polskę. Jego celem jest modernizacja kształcenia zawodowego na Ukrainie. Program wdrażany jest przez niemiecka agencję rozwoju GIZ we współpracy z instytucjami z krajów współfinansujących.

Skip to content