Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Białoruś > Pomagamy Białorusinom w walce z COVID-19

Pomagamy Białorusinom w walce z COVID-19

Jeden z największych konwojów „Polskiej pomocy” ze środkami do walki z koronawirusem wyruszył 4 czerwca 2020 r. na Białoruś. Konwój pomocy medycznej został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM), Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną oraz Policją.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej, będąca instrumentem polityki rozwojowej rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przekazała realną pomoc dla mieszkańców Białorusi po raz drugi. Dary to m.in. płyn antyseptyczny, maseczki medyczne i ochronne, przyłbice i inne środki ochrony osobistej, leki oraz respiratory. Środki zostały przekazane i rozdysponowane przez Krajowe Centrum Organizacji Reagowania Medycznego w Grodnie i Mińsku.

„W czasie rozprzestrzeniającej się po świecie pandemii SARS-CoV2, która zagraża wszystkim bez wyjątku, przekraczając z zastraszającą szybkością granice polityczne i geograficzne stoimy razem przed wielkim sprawdzianem – sprawdzianem ogólnoludzkiej solidarności.
Bo właśnie jedyną odpowiedzią na to uniwersalne zagrożenie powinna być solidarność ludzi, narodów i państw. Tylko w ten sposób, mężnie i solidarnie, wspólnie możemy stawić czoła zagrożeniu.
[…]
Fundacja Solidarności Międzynarodowej, zawsze odwoływała się w swoich działaniach do depozytu wartości wielkiego ruchu obywatelskiego „Solidarności”, który w latach 80-tych przyczynił się do zwycięstwa wolności w tej części Europy, zniszczeniem podziałów między Wchodem i Zachodem, budowania obszaru bezpieczeństwa i zaufania.” – czytamy m.in. w liście prezesa FSM Rafała Dzięciołowskiego.

List Prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w języku białoruskim

Skip to content