Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Zakończenie projektu „Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej irackim przesiedleńcom wewnętrznym”

Zakończenie projektu „Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej irackim przesiedleńcom wewnętrznym”

Fot. Matus Duda. Rejestracja pacjentów w klinice w obozie Dawoodia

Z powodzeniem zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej irackim przesiedleńcom wewnętrznym” finansowanego przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID). Projekt realizowany był od 13 września 2019 we współpracy z organizacjami partnerskimi: słowacką organizacją STEP–IN oraz Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Fot. Stefania Dudova. Lekarz z tłumaczką wypełniające dokumentację medyczną pacjenta

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej przesiedlonym Irakijczykom oraz przedstawicielom społeczności lokalnych zamieszkujących gubernatorstwa Erbil i Dohuk w Iraku. Działania były realizowane w obozie dla wewnętrznie przesiedlonych Dawoodia, w kilku lokalizacjach w prowincji Dohuk (do których codziennie docierał mobilny zespół medyczny) oraz w Ozal City na przedmieściach Erbilu, gdzie prowadzony był gabinet fizjoterapii.

Fot. Matus Duda. Główna poczekalnia w obozie Dawoodia. Pacjenci już zarejestrowani czekają na wizytę u lekarza, na badania laboratoryjne czy na zabiegi fizjoterapeutyczne

Dla potrzebujących z tych miejsc prowadzone były ogólne konsultacje medyczne, badania laboratoryjne, testy biochemiczne oraz antybiotykowe testy odpornościowe. Ponadto, pacjenci mogli skorzystać ze specjalistycznych konsultacji: ginekologicznych, fizjoterapeutycznych, psychiatrycznych oraz psychoterapeutycznych. Dodatkowo, w obozie Dawoodia, pracownicy socjalni prowadzili edukację zdrowotną mieszkańców, odwiedzając ich gospodarstwa domowe oraz sprawdzając stopień odżywienia dzieci poniżej piątego roku życia. W ramach projektu oferowaliśmy również indywidualne wsparcie dla pacjentów wymagających dalszego, niejednokrotnie skomplikowanego i kosztownego leczenia, wysyłając ich na specjalistyczne operacje, zaopatrując w protezy czy aparaty słuchowe.

Fot. Matus Duda. Badanie pacjentki i przeprowadzenie wywiadu przed rozpoczęciem zabiegu w obozie Dawoodia

Poprzez zapewnienie dostępu do szerokiej gamy środków diagnostycznych i terapeutycznych byliśmy w stanie zidentyfikować potrzeby poszczególnych pacjentów i skutecznie na nie odpowiedzieć, zapewniając trwałe efekty zdrowotne dla poszczególnych osób, a w dalszej kolejności dla ich rodzin (kilku tysięcy Irakijczyków) oraz całych społeczności.

W ciągu 7 miesięcy realizacji projektu odbyło się 7880 konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, 620 konsultacji psychiatrycznych i sesji psychoterapeutycznych, zaś 1670 pacjentów skorzystało z konsultacji fizjoterapeutycznych. Około 50 pacjentów otrzymało szansę na kontynuację leczenia oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

 

Partnerzy

 

Projekt został sfinansowany przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (USAID)

Skip to content