Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > 14 municypalitetów w Gruzji otrzymało wsparcie do walki z koronawirusem

14 municypalitetów w Gruzji otrzymało wsparcie do walki z koronawirusem

W dniach 14-15 kwietnia 2020 r. zespół Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w Gruzji, przekazał sprzęt do walki z koronawirusem (SARS-CoV-2) 14 municypalitetom i miastu stołecznemu Tbilisi. Pomoc trafiła do:

1. Municypalitetów w Ozurgeti, Czochatauri, Lanczchuti (Guria)

2. Szpitala zakaźnego Medalfa (jedynej na terenie regionu Autonomicznej Republiki Adżarii i Megrelii-Górnej Swaneti placówki przyjmującej pacjentów z COVID-19), wolontariuszy z organizacji pozarządowej „Alternativa” zajmującej się pomocą humanitarną dla najbiedniejszych i wykluczonych osób w regionie oraz dziennikarzy kanałów TV1, Mtavari, Tv, Rustavi-2, Imedi TV, Adjara TV (Autonomiczna Republika Adżarii)

3. Municypalitetów w Zugdidi i Poti (Megrelia-Górna Swaneti)

4. Dzielnicy Saburtalo i kliniki Guduriani (m.st. Tbilisi)

5. Municypalitetów w Choni, Samtredii, Zestaponi i Tskaltubo (Imeretia)

6. Municypalitetów w Signagi, Telawi, Kwarelii i Lagodechi (Kachetia).

W pierwszej kolejności zakupiony sprzęt i środki trafią do pracowników municypalitetów zajmujących się pomocą humanitarną i społeczną oraz personelu medycznego w punktach ambulatoryjnych, a następnie, w zależności od potrzeb w poszczególnych lokalizacjach, administracja samorządowa zadecyduje o przeznaczeniu zakupionych środków i sprzętu.

W dniu 15 kwietnia 2020 r. zespół Przedstawicielstwa dokonał również przekazania sprzętu m.st Tbilisi, w tym niedoposażonej w środki ochronne klinice Guduszauri.

Ilość przekazanego sprzętu i środków została przeliczona w stosunku do liczby mieszkańców (środki do dezynfekcji), liczby personelu medycznego w punktach ambulatoryjnych (maski typu przyłbice), pracowników administracji samorządowej udzielających pomocy humanitarnej i społecznej w dobie COVID-19 (maseczki ochronne) i objęły łącznie:

  1. Urządzenia do rozpylania płynów do dezynfekcji (33 sztuki)
  2.  Środki do dezynfekcji rąk (697 litrów)
  3. Maski typu przyłbice dla personelu medycznego (1870 sztuk)
  4. Maseczki ochronne wielokrotnego użytku (2544 sztuk).

 

Zakup sprzętu i środków dezynfekujących został sfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content