Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki zapytania ofertowego nr ZO/2020/13

Wyniki zapytania ofertowego nr ZO/2020/13

Informacja o wynikach postępowania dot. zapytania ofertowego nr ZO/2020/13

Uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia ZO/2020/13 prowadzonego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej zostało rozstrzygnięte.

W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta, nadesłana przez Usługi Doradcze i Szkoleniowe Mirosław Olczak.

Oferta została poddana ocenie i uzyskała w sumie 100 punków, w tym kryterium 60 punktów za kryterium 1 oraz 40 punktów za kryterium 2. Tym samym oferta została uzyskana za najkorzystniejszą.

Sposób obliczania punktacji: P = PC + PD, gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.
PC – liczba punktów kryterium „Cena”, które oblicza się w następujący sposób: PC + (cena najniższa) / (cena ofert badanej) x40 – max. 40 punktów
PD – liczba punktów w kryterium stopień zgodności z wymogami określonymi w pkt. 4 zapytania ofertowego – max. 60 pkt. Kryterium oceniane na podstawie zadeklarowanego doświadczenia.

Osoba kontaktowa:
Monika Ołów
Monika.olow@solidarityfund.pl

Skip to content