Ogłoszenia

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Ogłoszenia > Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/10

Wyniki przetargu nieograniczonego ZP/2020/10

Warszawa, 2020-03-06

Znak sprawy: ZP/2020/10

 

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z zm.). (dalej „pzp”), Zamawiający: Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724, zamieszcza następujące informacje dotyczące przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „wybór ekspertów odpowiedzialnych za wsparcie tworzenia regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w obwodach lwowskim, równeńskim, mikołajowskim, winnickim, połtawskim, czerniowieckim i zaporoskim na Ukrainie w ramach Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie”

1) Jako najkorzystniejsze oferty wybrano oferty złożone przez  następujących wykonawców:
  1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Vasyl Kashevsky, ul. D.Galytskogo 11 m.32, 33027 Równe, Ukraina, nr rej. Przedsiębiorcy: 2689402617 – oferta dotyczy wyłącznie części 1 – cena ofertowa 94 200 złotych  (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodach lwowskim i równeńskim);
  2. Osoba fizyczna – Ihor Volyanyk, ul. Mickiewicza 59 m 9, 33013 Równe ,Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 2 – cena ofertowa 89 900 zł (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodach winnickim i czerniowieckim);
  3. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Oleksandr Voloshynskyi, ul. Simovych 8 m 2, 79057 Lwów, Ukraina, nr rej. Przedsiębiorcy: 2503109990 – oferta dotyczy wyłącznie części 3 – cena ofertowa 79 500 zł  (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie mikołajowskim);
  4. Osoba fizyczna – Mykola Kuchynskyi, ul. Teodora Draisera 5d m.56, 02217 Kijów, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 4 – cena ofertowa 79 900 zł  (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie połtawskim);
  5. Osoba fizyczna – Kateryna Miroshnychenko, ul. Mykhaila Stelmakha 5 m. 305, 03040 Kijów, Ukraina – oferta dotyczy wyłącznie części 5 – cena ofertowa 77 900 zł (realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie zaporoskim).

2) Wykonawca – firma Jakub Herold Consulting w dniu 4 marca 2020 r. oświadczył o rezygnacji z dalszego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3) Punktacja przyznana w ramach oceny ofert za poszczególne kryteria oraz punktacja łączna:

Część 1 – realizacja przedmiotu zamówienia w obwodach lwowskim i równeńskim

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent  Vasyl Kashevsky
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w projektach rozwojowych lub interwencjach w zakresie rozwoju regionalnego/lokalnego na Ukrainie 20 10
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w organizowaniu i wspieraniu planowania strategicznego i/lub operacyjnego na Ukrainie 20 20
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia potwierdzające znajomość systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego na Ukrainie lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w ukraińskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 20 10
4 cena usługi 30 30
Suma 90 70

 

Część 2 – realizacja przedmiotu zamówienia w obwodach winnickim i czerniowieckim

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent  Ihor Volyanyk
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w projektach rozwojowych lub interwencjach w zakresie rozwoju regionalnego/lokalnego na Ukrainie 20 10
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w organizowaniu i wspieraniu planowania strategicznego i/lub operacyjnego na Ukrainie 20 10
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia potwierdzające znajomość systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego na Ukrainie lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w ukraińskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 20 10
4 cena usługi 30 30
Suma 90 60

 

Część 3 – realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie mikołajowskim

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent  Oleksandr Voloshynskyi
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w projektach rozwojowych lub interwencjach w zakresie rozwoju regionalnego/lokalnego na Ukrainie 20 20
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w organizowaniu i wspieraniu planowania strategicznego i/lub operacyjnego na Ukrainie 20 10
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia potwierdzające znajomość systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego na Ukrainie lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w ukraińskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 20 0
4 cena usługi 30 30
Suma 90 60

 

Część 4 – realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie połtawskim

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent Mykola Kuchynskyi
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w projektach rozwojowych lub interwencjach w zakresie rozwoju regionalnego/lokalnego na Ukrainie 20 0
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w organizowaniu i wspieraniu planowania strategicznego i/lub operacyjnego na Ukrainie 20 10
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia potwierdzające znajomość systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego na Ukrainie lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w ukraińskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 20 20
4 cena usługi 30 30
Suma 90 60

 

Część 5 – realizacja przedmiotu zamówienia w obwodzie zaporoskim

Lp. Nazwa kryterium Waga Kryterium Oferent  Kateryna Miroshnychenko
1 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w pracy w projektach rozwojowych lub interwencjach w zakresie rozwoju regionalnego/lokalnego na Ukrainie 20 10
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w organizowaniu i wspieraniu planowania strategicznego i/lub operacyjnego na Ukrainie 20 20
3 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia potwierdzające znajomość systemu szkolnictwa zawodowego na Ukrainie (udział w realizacji projektów/przedsięwzięć dot. szkolnictwa zawodowego na Ukrainie lub praca w sektorze szkolnictwa zawodowego na stanowisku kierowniczym w ukraińskiej administracji publicznej zajmującej się tym sektorem) 20 20
4 cena usługi 30 30
Suma 90 80

 

Protokół Komisji Przetargowej

Skip to content