Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy Starszego Specjalisty

Dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy Starszego Specjalisty

Oferta nr 2019/03

Stanowisko: Starszy/a Specjalista/ka

Główne zadanie: koordynacja projektów FSM realizowanych w państwach Partnerstwa Wschodniego

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę (3 miesiące – okres próbny)

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie, częste podróże do państw Partnerstwa Wschodniego

Data rozpoczęcia pracy: luty/marzec 2020 r.

Zakres zadań:

• tworzenie koncepcji projektów własnych FSM oraz ich samodzielne wdrażanie;
• koordynowanie projektów prowadzonych przez partnerów FSM;
• koordynowanie pracy zespołu odpowiedzialnego za realizację projektów;
• utrzymywanie roboczych kontaktów z partnerami zagranicznymi;
• tworzenie raportów merytorycznych oraz finansowych na potrzeby FSM oraz donora.

Wymagania i umiejętności:

• obywatelstwo państwa członkowskiego UE;
• doskonała znajomość języka angielskiego; komunikatywna znajomość języka rosyjskiego;
• doskonała znajomość specyfiki obszaru postsowieckiego, w szczególności sytuacji polityczno-społecznej oraz przestrzeni informacyjnej w państwach Partnerstwa Wschodniego;
• doskonała znajomość procesów zarządzania projektami, w tym budżetowania (mile widziane referencje);
• umiejętność koordynacji działań w zespole, i z różnych obszarów zarządzania projektami;
• wysokie umiejętności komunikacyjne w tym pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku;
• umiejętność pracy z dokumentami;
• umiejętność sporządzania raportów merytorycznych i finansowych;
• umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google.

Cechy osobowości:

• wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
• kreatywność i chęć rozwoju zawodowego;
• samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy zespołowej, w zróżnicowanym środowisku, wrażliwość na uwarunkowania kulturowe i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
• odporność na stres.

Dodatkowe atuty:

• znajomość języków używanych na obszarze państw Partnerstwa Wschodniego;
• bardzo dobra znajomość nowych technologii, w tym środowiska Microsoft oraz Google;
• prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

• pracę przy innowacyjnych programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
• możliwość współtworzenia i programowania realizowanych projektów;
• perspektywę rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
• pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole, w rozwijającej się instytucji;
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności oraz osiąganych rezultatów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 26 stycznia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl następujących dokumentów:

  • Curriculum Vitae (lub linku do profilu LinkedIn)
  • Listu motywacyjnego w języku angielskim (maks. 3000 znaków)

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku starszego specjalisty mieści się w granicach od 5500 do 7500 zł brutto.

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art  6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 marca 2020.

Skip to content