Oferty pracy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Oferty pracy > Dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy Specjalisty

Dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy Specjalisty

Oferta nr 2019/02

Nazwa stanowiska: Specjalista(ka)

Główne zadanie: wspieranie współpracy pomiędzy Biurem Głównym FSM w Warszawie a przedstawicielstwami Fundacji w państwach Partnerstwa Wschodniego (głównie w Mołdawii)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę (okres próbny 3 miesiące)

Miejsce pracy: Biuro FSM w Warszawie, sporadyczne podróże do państw Partnerstwa Wschodniego oraz uczestnictwo w wizytach studyjnych realizowanych w Polsce

Data rozpoczęcia pracy: luty/marzec 2020 r. (możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie próbnym)

Zakres zadań:

• wsparcie organizacyjne i logistyczne działań Przedstawicielstw FSM, w tym również kwestii finansowo-księgowych;
• organizacja działań Przedstawicielstw FSM, które realizowane są w Polsce w tym współpraca z ekspertami, organizacja wizyt studyjnych etc.;
• udział w opracowaniu i realizacji koncepcji funkcjonowania Przedstawicielstwa;
• współpraca z koordynatorami projektów i programów realizowanych przez Przedstawicielstwa FSM.

Wymagania i umiejętności:

• obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa z obszaru Partnerstwa Wschodniego;
• znajomość języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
• podstawowa znajomość pracy i zarządzania projektami, w tym budżetowania;
• umiejętność zarządzania sobą w czasie i koordynacji własnych zadań;
• wysokie umiejętności komunikacyjne w tym pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku;
• umiejętność pracy z dokumentami;
• umiejętność pracy w środowisku MS Office 365 oraz Google.

Cechy osobowości:

• dokładność i terminowość;
• odpowiedzialność;
• samodzielność;
• kreatywność;
• chęć nauki i samorozwoju.

Dodatkowe atuty:

• znajomość języków państw Partnerstwa Wschodniego będzie dodatkowym atutem;
• prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

• pracę przy programach FSM na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego;
• perspektywę rozwoju zawodowego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
• pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole, w rozwijającej się instytucji;
• wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 26 stycznia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: praca_fsm@solidarityfund.pl następujących dokumentów:

  •  Curriculum Vitae lub linku do profilu w serwisie LinkedIn;
  • Listu motywacyjnego w języku angielskim (maks. 3000 znaków).

Informujemy, że zgodnie z polityką wynagradzania FSM, wynagrodzenie na stanowisku specjalisty mieści się w granicach od 4500 do 6000 zł brutto.

Fundacja odpowie jedynie na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Klauzule związane z ochroną danych osobowych:

Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości mailowej numeru oferty. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w rekrutacji (art  6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny dla przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FSM dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 marca 2020.

 

Skip to content