Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zakończenie projektu: „Media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej na Ukrainie”

Zakończenie projektu: „Media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej na Ukrainie”

Fot. Danyil Tiurin

W końcu listopada b.r. zakończyła się realizacja projektu: „Media regionalne jako aktywizator procesów integracji europejskiej na Ukrainie”. Celem projektu była aktywizacja mediów regionalnych tak, aby inicjowały i realizowały we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz władzami miasta różnego typu działania (kampanie informacyjne, dyskusje itd.) przybliżające mieszkańcom praktyczne rezultaty i problemy związane z procesem integracji europejskiej na Ukrainie. W projekcie wzięli udział dziennikarze i media o różnych profilach (prasa, portale internetowe, telewizja, radio) z siedmiu ukraińskich regionów: zachodu (Iwano-Frankiwsk, Tarnopol), centrum (Czerkasy, Winnica, Kropywnycki) oraz wschodu kraju (Mariupol, Zaporoże). W ramach projektu odbyły się m.in. trening dla dziennikarzy-uczestników projektu, dwudniowe wydarzenia związane z integracją europejską w siedmiu ukraińskich miastach („Ukraina w Europie”), trzy wizyty studyjne (Mariupol i Iwano-Frankiwsk).

Fot. Danyil Tiurin

Podczas spotkania podsumowującego we Lwowie z udziałem wszystkich uczestników projektu, dziennikarze z każdego miasta omówili swoje projekty objęte nazwą „Ukraina w Europie”, które zrealizowali w ramach projektu.

Fot. Danyil Tiurin

Dziennikarze, uczestnicy projektu byli proszeni o samodzielny wybór tematów, problemów ważnych dla ich macierzystych miast, a mających związek z integracją europejską Ukrainy. Tematów, które ważne są dla lokalnych społeczności i które można rozwiązać m.in. poprzez wspólne omówienie ich z udziałem i organizacji lokalnych, i władz miasta, a w niektórych przypadkach z pomocą ekspertów.

Fot. Danyil Tiurin

Fot. Danyil Tiurin

Większość miast wybrała zagadnienia związane z działaniami na rzecz ekologii, poprawy warunków ekologicznych mieszkańców miasta. Dwa wyjątki stanowiły: Mariupol i Iwano-Frankiwsk. Chociaż, w pewnej części, okrągły stół w Mariupolu dotyczył również działań w odniesieniu do ekologii. Jednak celem głównym było zorganizowanie spotkania przedstawicieli różnych organizacji obywatelskich i pozarządowych aktywnie zaangażowanych w różnego rodzaju działaniach w kontekście rozwoju miasta i projektów integracyjnych. Współdziałanie tych środowisk, środowisk eksperckich w Mariupolu stanowi jeden z priorytetów.

Fot. Danyil Tiurin

Fot. Danyil Tiurin

Z kolei, okrągły stół w Iwano-Frankiwsku dotyczył tematyki związanej z działalnością dwóch ważnych inicjatyw realizowanych tam od 2015 r., „Tepłe misto” i „Urban space”.

Fot. Danyil Tiurin

Na zakończenie spotkania podsumowującego projekt, z jego uczestnikami spotkał się Myrosław Marynowycz, ukraiński dysydent czasów sowieckich, aktywnie zaangażowany w procesy demokracji i integracji europejskiej Ukrainy, prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Rozmowa z uczestnikami projektu obejmowała temat: „Ukraina dzisiaj: stałe problemy, nowe wyzwania i europejska perspektywa”.

W ocenie uczestników projektu, stworzył im nowe możliwości, zdobycie nowych umiejętności, jak dla potrzeb społeczności lokalnych umieć współpracować z innymi środowiskami. Wszyscy zwrócili również uwagę na to, że w każdym z miast działania zrealizowane w projekcie mają swój ciąg dalszy.

Projekt był realizowany w partnerstwie z ukraińską organizacją pozarządową Towarzystwo Lwa.

 

Iza Chruślińska

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content