Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Ochotnicze Straże Pożarne: Wizyta studyjna gruzińskich wolontariuszy w Polsce

Ochotnicze Straże Pożarne: Wizyta studyjna gruzińskich wolontariuszy w Polsce

W dniach 17-23 listopada 2019 r. grupa dziesięciu najaktywniejszych wolontariuszy z Bordżomi i dwóch przedstawicieli władz – samorządu w Bordżomi i Państwowej Agencji ds. Zarządzania Kryzysowego odbyła wizytę studyjną w Polsce w celu zapoznania się z najlepszymi praktykami polskiego modelu OSP. Wolontariuszom przedstawiona została koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego i rola komponentu woluntarystycznego w celu przeniesienia najbardziej funkcjonalnych dla Gruzji rozwiązań.

Grupa dziesięciu wolontariuszy wyselekcjonowana przez polskich ekspertów na podstawie zaangażowania w serię szkoleń przeprowadzonych w Bordżomi w lipcu i sierpniu 2019 r., wspólnie z przedstawicielami władz posiadających kompetencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej odbyła wizytę studyjną w Polsce w terminie 17-23 listopada 2019 r. Celem wizyty było zaprezentowanie najlepszych praktyk polskiego modelu OSP, mających potencjał przeniesienia na grunt gruziński. W czasie wizyty studyjnej zaprezentowano uczestnikom aspekt instytucjonalny i praktyczny polskiego modelu OSP.

W czasie spotkań w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 i Zarządzie Głównego Związku OSP RP omówiono rozwiązania systemowe zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego i podstawy prawne organizacji, funkcjonowania i finansowania OSP w Polsce. Stało się to przyczynkiem do dyskusji o tym, czy i w jaki sposób komponent woluntarystyczny będzie wdrażany w Gruzji od 2020 r. W czasie wizyt w podwarszawskich gminach uczestnikom zaprezentowano strukturę i zasoby zdecentralizowanych jednostek OSP, które różniły się od siebie pod względem wyposażenia i kwalifikacji kadr.

Grupa odbyła podróże do Nałęczowa i Kampinoskiego Parku Narodowego w celu zapoznania się z rozwiązaniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej na obszarach uzdrowiskowych i otwartych terenach zalesionych, co odpowiada charakterystyce zagrożeń pożarowych wynikających z położenia geograficznego miasta Bordżomi. Model ochrony przeciwpożarowej na obszarze uzdrowiskowym został przedstawiony na przykładzie gminy Nałęczów, ze szczególnym naciskiem na analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, planowanie i realizację budżetu, współpracę międzyinstytucjonalną oraz znaczenie strażaków-ochotników i wolontariatu w bezpieczeństwie mieszkańców. Przedstawiono również mechanizmy pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność OSP, w tym prowadzenie działalności gospodarczej w postaci najmu pokoi gościnnych. W Kampinoskim Parku Narodowym uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami szacowania ryzyka pożarowego i dobrymi praktykami w utrzymaniu bezpieczeństwa pożarowego w Parku oraz przykładami rozwiązań z zakresu prewencji, obserwacji zagrożenia pożarowego i nadzoru przeciwpożarowego. Wizyta w Parku uwieńczona została praktyczną akcją poszukiwawczą na terenie otwartym, w której wzięli udział wszyscy wolontariusze.

W czasie wizyty studyjnej szczególną uwagę zwrócono na komponent prewencyjny i działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Uczestnicy mieli okazję obserwować ćwiczenia przeciwpożarowe w nałęczowskiej szkole i treningi ratownicze dla dzieci i młodzieży realizowane przez strażaków-ochotników z użyciem dedykowanych materiałów edukacyjnych.

Siedmiodniowy pobyt grupy gruzińskich wolontariuszy w Polsce zakończyły symulacje komputerowe będące elementem szkolenia trenerów strażaków -ochotników.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content