Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Wsparcie realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Mestii

Wsparcie realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Mestii

W wysokogórskim regionie Swanetii – Mestii dobiega końca pierwszy proces Budżetu Partycypacyjnego (BP) . Po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej, wypracowywaniu i zgłaszaniu projektów przyszedł czas na etap wyboru projektów przez mieszkańców.
Mestia jest kolejnym mynicypalitetem, który wprowadził w 2019 roku Budżet Partycypacyjny przy wsparciu zespołu projektu Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji. Władze zdecydowały przeznaczyć na ten cel 50 tysięcy lari i przeprowadzić pilotażowy proces BP tylko w jednej jednostce administracyjnej zwanej „daba”, obejmującej chętnie odwiedzane przez turystów miasteczko Mestia.
Eksperci i mentorzy Fundacji wspierali grupę w przygotowaniu regulacji, następnie przeprowadzeniu akcji informacyjnej, etapu wypracowania i składania projektów. Mieszkańcy zgłosili finalnie dwa projekty, ale po formalnej weryfikacji został tylko jeden – plac zabaw. Ogólna suma projektu nie przekraczała wydzielonej kwoty na BP, w związku z czym nie było konieczności przeprowadzania głosowania.

Zdecydowano jednak wykorzystać ogłoszenie rezultatów do włączenia mieszkańców, już na tym etapie, w przygotowanie projektu do realizacji. Mieszkańcy oraz autor projektu zostali zaproszeni na spotkanie oraz specjalny spacer badawczy, podczas którego omówiono szczegóły projektu. Przy wsparciu architekta, przedstawicieli merii oraz mentora stworzyli makietę projektu oraz zaproponowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci. Zaproponowano, aby na drodze wykonać podwyższane przejścia dla pieszych oraz ograniczyć prędkość samochodów, a dookoła placu zrobić kamienno-drewniany płot. W trakcie spotkania mieszkańcy dyskutowali również o samej realizacji projektu i jego monitoringu. Powstała specjalna grupa, która będzie wspierać projekt BP na wszystkich etapach realizacji.
Zakończenie procesu BP to też moment na podsumowanie podjętych działań. Każdy proces BP wymaga zaangażowania obydwu stron – zarówno urzędników, jak i mieszkańców. Dlatego również w gronie urzędników przeanalizowano etapy procesu BP w Mestii, a w szczególności starano się wyciągnąć wnioski dlaczego mieszkańcy złożyli tak mało projektów. W kolejnym roku zaproponowano więcej spotkań z mieszkańcami bezpośrednio w dzielnicach Mestii, wzmocnienie kampanii informacyjnej, jak również wsparcie wypracowania projektów.

Mimo małej ilości zgłoszonych projektów proces PB był ważnym krokiem w nauce dialogu między władzami a mieszkańcami, dał szansę na bardziej otwarte rozpoznanie i zgłaszanie lokalnych potrzeb. Zebrane pierwsze doświadczenia ułatwią przygotowanie kolejnego procesu i większe zaangażowanie wszystkich stron.
W trakcie spotkań, oprócz planowania, mieszkańcy dyskutowali również o samej realizacji projektu i jego monitoringu. Zaproponowali również grupę mieszkańców, która będzie wspierać projekt BP na wszystkich etapach realizacji.
Mamy nadzieję, że wsparcie udzielone przy pierwszym planowaniu projektu wspólnie z mieszkańcami w Mestii i wiedza przekazana w trakcie pomoże nie tylko bardziej aktywizować mieszkańców, ale również stworzy precedens włączania mieszkańców w planowanie projektów wykorzystany przez władzae lokalne, nie tylko w ramach BP, ale także innych inwestycji realizowanych przez municypalitet Mestii.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content