Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > „Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Mariupolu

„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Mariupolu

W dniach 27-28 września, w ramach projektu „Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie”, w Mariupolu, zrealizowano kolejne działanie zatytułowane „Ukraina w Europie”. Celem projektu jest aktywizacja mediów regionalnych tak, aby inicjowały i realizowały we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz władzami miasta różnego typu działania (kampanie informacyjne, dyskusje itd.) przybliżające mieszkańcom praktyczne rezultaty i problemy związane z procesem integracji europejskiej.
Mariupol to miasto depresyjne, przyfrontowe, dotknięte największą katastrofą ekologiczną na Ukrainie, jednak z aktywnym społeczeństwem obywatelskim. Dlatego właśnie uczestniczki projektu, dziennikarki z Mariupola, Anna Murlykina i Tetyana Ihnatchenko, zaproponowały działania w ramach projektu zatytułowane: „W jaki sposób przejść od sytuacji koncentracji na problemach do tworzenia możliwości dla miasta?”.

W okrągłym stole wzięli udziały czołowi aktywiści z Mariupola oraz dziennikarze. Wraz z dwoma ekspertami, Jevhenem Hlibobyckym i Jevhenem Vilinskym, dokonali analizy aktualnej sytuacji i kontekstu, w jakim działają organizacje społeczne i obywatelskie na rzecz mieszkańców i miasta. W drugiej części dyskusji uczestnicy wraz z ekspertami zastanawiali się nad tym, jakie formy i mechanizmy współpracy proponować w przyszłości, by te działania były bardziej skuteczne. Ponadto miała miejsce wystawa prac rysownika zajmującego się tematyką społeczno-polityczną, Dymytra Skazenyka, oraz spotkanie z dziennikarzami z mediów w Mariupolu, aby przybliżyć im sam projekt oraz działania realizowane w jego ramach.

Ze względu na swoją specyfikę, Mariupol został wybrany także jako miasto wewnętrznej wizyty studyjnej dla uczestników projektu – dziennikarzy z zachodniej i centralnej Ukrainy. Mariupol – miasto wschodniej Ukrainy, w niewielkiej odległości od strefy przyfrontowej, z obszarem okupowanym przez separatystów i Rosjan, jako pierwsze w czasie tzw. „ruskiej wiosny” w 2014 r. stawiło opór separatystom i oddziałom rosyjskim. W czasie walk zostało wyzwolone w czerwcu 2014 r. Jednak ze względu na położenie strategiczne, jako miasto portowe nad Morzem Azowskim, kilkakrotnie zostało poddane aktom terrorystycznym. Najsilniejszy z nich miał miejsce w styczniu 2015 r. Mieszkaniowa dzielnica Mariupola została ostrzelana w dzień pociskami typu „Grad”, pozostającymi w uzbrojeniu rosyjskiej armii. Zginęło wówczas kilkadziesiąt osób – mieszkańców dzielnicy, a budynki mieszkalne zostały częściowo zniszczone, podobnie jak inne punkty publicznego dostępu. Do dzisiaj Mariupol pozostaje w strefie zagrożenia ostrzelaniem.

Dziennikarze z innych regionów biorący udział w wizycie, byli w tym mieście po raz pierwszy. Podczas wizyty wzięli udział w działaniach przygotowanych przez dziennikarki z Mariupola, ponadto odwiedzili miejsca, które odegrały ważną rolę podczas próby przejęcia kontroli nad miastem przez separatystów oraz miejsca walk, w których prowadzone działania doprowadziły do wyzwolenia miasta wiosną 2014 r. Dziennikarze odwiedzili także dzielnicę mieszkaniową ostrzelaną przez pociski rosyjskie „Grad” w styczniu 2015 r. Ważną częścią rozmów z Tetjaną Ihnatczenko, która oprowadzała dziennikarzy, były dyskusje poświęcone odrodzeniu w Mariupolu sił proukraińskich oraz aktywności społecznej i proeuropejskiej mieszkańców, w tym aktywności młodzieży. Dziennikarze odwiedzili także trzy wsie pod Mariupolem: przyfrontowe Pavlopole, gdzie widzieli zniszczenia wojenne, Sartanę – wieś z mieszkańcami o greckich korzeniach oraz wieś Soniaszne, zamieszkałą w części przez przesiedlonych z Bieszczad w ramach przymusowych przesiedleń do ZSRR w 1951 r.
Dla ukraińskich dziennikarzy z innych regionów kraju, zajmujących się szeroko pojętą integracją europejską Ukrainy, wizyta i rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk w mieście na tzw. terytoriach wyzwolonych, żyjącym w stałym zagrożeniu wojennych ataków, mają dodatkową wartość i znaczenie. Pozwalają im lepiej zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoją różne regiony Ukrainy, w tym najbardziej doświadczone przez wojnę Rosji z Ukrainą, w kontekście integracji europejskiej.

Partnerem FSM w realizacji projektu jest ukraińskie Stowarzyszenie Towarzystwo Lwa.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content