Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Pierwsi absolwenci Akademii Partycypacji w Gruzji

Pierwsi absolwenci Akademii Partycypacji w Gruzji

Zakończyła się pierwsza edycja Akademii Partycypacji w Gruzji. Dzięki niej poszerzyło się grono osób, które posiadają wiedzę i umiejętności, aby zainicjować lub przeprowadzić proces Budżetu Partycypacyjnego (BP) w municypalitecie. To kolejny krok do rozwoju tego mechanizmu w Gruzji.

Na początku października 2019 roku odbyło się oficjalne zakończenie pierwszej edycji Akademii Partycypacji uwieńczone wręczeniem dyplomów 14 uczestnikom, którzy przystąpili do egzaminu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP w Tbilisi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, międzynarodowych organizacji pozarządowych, stowarzyszenie municypalitetów Gruzji oraz praktycy BP.
Akademia Partycypacji to cykl szkoleniowy obejmujący szeroką edukację w zakresie budżetu partycypacyjnego. W 2019 roku oferta ta objęła 15 uczestników z różnych regionów Gruzji. Program Akademii skierowany był do osób działających na rzecz społeczności lokalnej i samorządu. Uczestnicy zostali wyłonieni na podstawie ponad 30 zgłoszeń, z 9 regionów Gruzji. Wśród wybranych uczestników znaleźli się: 5 przedstawicieli rad miejskich (sakrebulo) z różnych municypalitetów, 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 aktywnych mieszkańców i 1 przedstawicielka urzędu miasta.

W ramach Akademii od maja do września odbyły się 3 zjazdy szkoleniowe z udziałem zagranicznych ekspertów z Polski i Ukrainy oraz praktyki terenowe przeprowadzone pod okiem mentorów w municypalitetach. Część szkoleniowa zakończyła się egzaminem, który składał się z dwóch części – testu wiedzy teoretycznej oraz projektu na lokalny mechanizm partycypacyjny w Gruzji. Wybór najlepszego projektu, którego realizację będzie współfinansować Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji, dokonany został przez samych uczestników Akademii, poprzez głosowanie na platformie Orbeliani (partner w projekcie BP). Zwycięskim pomysłem okazał się Budżet Partycypacyjny dla spółdzielni mieszkaniowych w Ozurgeti. Jego autor otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 2 tysięcy dolarów poprzez zakup dóbr i usług w celu realizacji projektu. Wszystkie osoby, które podeszły do egzaminu (jedna osoba nie została dopuszczona z tytułu nie wykonania praktyk terenowych) zdały go pomyślnie i otrzymały dyplomy ukończenia Akademii.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne kroki na polu partycypacji!

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content