Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Jak osiągnąć konsensus? Mieszkańcy municypalitetu Signagi wybierają projekty

Jak osiągnąć konsensus? Mieszkańcy municypalitetu Signagi wybierają projekty

W ramach tegorocznego projektu, prowadzonego przez Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Gruzji, wspierany jest każdy etap realizacji Budżetu Partycypacyjnego (BP) w Signagi. Jednym z najtrudniejszych etapów tego procesu był wybór projektów BP w drodze konsensusu. Dlatego w wypracowaniu nowej metody i realizacji projektu przy jej pomocy urzędników i mieszkańców wspierał polski ekspert.
BP w Signagi odbywał się po raz pierwszy i objął wszystkie 14 jednostek administracyjnych całego municypalitetu. Władze przeznaczyły na ten cel mieszkańców 500 tysięcy lari. Zgłoszono 91 projektów, z czego 48, po formalnej weryfikacji, przeszło do głosowania. Ogólna suma tych projektów przekroczyła wydzieloną kwotę na realizację projektów BP prawie trzy razy i wyniosła 1 mln 200 tysięcy lari. Ze względu na rozmiary całego procesu zdecydowano, że wybór projektów do realizacji odbędzie się w drodze konsensusu. Jedną z najważniejszych zalet tej metody jest zapewnienie dyskusji między mieszkańcami, wybór najważniejszych projektów dla ogółu oraz zminimalizowanie „przegranych” poprzez poszukiwanie innych możliwości realizacji projektów.

Wybór projektów został poprzedzony specjalnym warsztatem przygotowawczym poprowadzonym przez polskiego eksperta Witolda Hebanowskiego. Podczas warsztatu przedstawiciele urzędu i Rady Municypalitetu Signagi, lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców otrzymali wiedzę z zakresu facylitacji spotkań, pracy z grupą oraz metod wspierających mieszkańców w wyborze projektów w drodze dyskusji. Uczestnicy warsztatu wspólnie z ekspertem dopracowali również plany przeprowadzenia konsensusu. Innowacyjnym podejściem w stosunku do dotychczas prowadzonych procesów w Gruzji tą metodą było podzielenie go na 2 etapy – łączenia i uzgadniania projektów oraz samego wyboru.

Spotkania odbyły się 4 i 5 września w każdym z trzech wydzielonych obszarów municypalitetu. Wzięli w nich udział autorzy projektów oraz mieszkańcy, którzy przy wsparciu eksperta zgodzili się co do realizacji 25 priorytetowych projektów ze środków zaplanowanych na BP. Udało się również znaleźć rozwiązanie, co zrobić z pozostałymi projektami i uzyskać zapewnienie władz na ich sfinansowanie z innych źródeł dostępnych w municypalitecie, takich jak program wiejski czy fundusz regionalny. W trakcie spotkań, oprócz dokonania wyboru, mieszkańcy dyskutowali również o samej realizacji projektów i ich inkluzywności. Zaproponowano również zmiany w zwycięskich projektach, tak aby uwzględniały one interes autorów projektów, które nie będą realizowane w ramach BP.

Mamy nadzieję, że wsparcie wyboru projektów w Signagi i wiedza przekazana podczas warsztatu pomoże w następnych ważnych dyskusjach pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi, nie tylko w ramach BP, ale także w stawianiu czoła innym problemom w perspektywie rozwoju municypalitetu Signagi.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content