Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Usługi społeczne: Wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich terytorialnych hromad w Polsce

Usługi społeczne: Wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich terytorialnych hromad w Polsce

14 września zakończyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie”, w której wzięło udział piętnastu przedstawicieli ośmiu połączonych terytorialnych hromad z obwodu czernihowskiego. Liderzy zmian, jak sami siebie określają, przyjechali do Polski, aby przyjrzeć się pracy swoich kolegów w zakresie świadczenia pomocy społecznej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Wizytę studyjną rozpoczął wykład Mirosława Olczaka pt. „System pomocy społecznej w Polsce”, którego celem było zapoznanie uczestników z podziałem zadań z zakresu pomocy społecznej w Polsce. Przedstawiciele hromad mieli możliwość zobaczyć, jak wszystko funkcjonuje w praktyce i odwiedzić Gminę Tłuszcz, Gminę Sokoły oraz Powiat Wysokie Mazowieckie, Gminę i Powiat Mońki, Gminę Korycin, a także Podlaski Urząd Wojewódzki i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Uczestnicy byli pod wrażeniem organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tej realizowanej przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wizyta studyjna pokazała, że każda z gmin i powiatów jest inna, ma inne problemy i dlatego realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej w różny sposób. Wszystkim jednak przyświeca jedno motto: „Dla ludzi i przez ludzi!”.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content