Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > „Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Zaporożu

„Ukraina w Europie” – media regionalne jako aktywizatorzy procesów integracji europejskiej w Zaporożu

Fot. www.mig.com.ua

W Zaporożu, w dniach 6-7 września, miało miejsce kolejne działanie zatytułowane „Ukraina w Europie”, realizowane w ramach projektu „Media regionalne jako aktywizator integracji europejskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest aktywizacja mediów regionalnych tak, aby inicjowały i realizowały, we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz władzami miasta, różnego typu działania (kampanie informacyjne, dyskusje itd.) przybliżające mieszkańcom praktyczne rezultaty i problemy związane z procesem integracji europejskiej.
Dziennikarka z Zaporoża, uczestniczka projektu, Hanna Chupryna oraz gazeta „Mig”, z którą współpracuje zaproponowali temat okrągłego stołu podczas pierwszego dnia działań: „Społeczność miasta wspiera działania na rzecz europejskiego, zielonego Zaporoża”. Uczestnikami dyskusji podczas okrągłego stołu byli przedstawiciele Miejskiej Rady, eksperci, aktywiści organizacji pozarządowych i obywatelskich zajmujących się tematyką ekologii w Zaporożu oraz media regionalne. Celem dyskusji było omówienie i uzgodnienie zakresu współpracy w/w środowisk i instytucji dotyczącej realizacji różnego rodzaju programów zajmujących się ochroną ekologii w mieście. Programy omawiano z uwzględnieniem aktualnej polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Większą część dyskusji zajęło omówienie kierunków programu przyjętego przez Miejską Radę w Zaporożu – „Zielone miasto”, oraz możliwości jego realizacji w ścisłej współpracy ze społecznością i aktywistami miasta.

Fot. www.mig.com.ua

Drugiego dnia miała miejsce publiczna akcja sadzenia zieleni na miejskim skwerze, byłym parku miejskim, z którego, w ubiegłym roku, wbrew społeczności miasta, wycięto większość drzew i zniszczono zieleń. Akcja była współorganizowana przez gazetę „Mig” oraz organizację obywatelską Koalicja Zaporoskiej Rady Reform, która aktywnie zajmuje się realizacją społecznego programu zazielenienia miasta i ochrony ekologii w Zaporożu. W akcji wzięli udział przedstawiciele ekologicznych organizacji oraz mieszkańcy miasta, w szczególności dzielnic miasta znajdujących się blisko skweru, wśród których od kilku lat trwa samodzielna akcja dbania o zazielenienie miasta. Gazeta „Mig” wręczyła specjalne nagrody najbardziej aktywnym mieszkańcom i aktywistom.

Inicjatywa uczestników projektu z Zaporoża ma poważne uzasadnienie, ponieważ miasto, ze względu na ilość pracujących zakładów przemysłowych oraz stopień zanieczyszczenia powietrza, potrzebuje specjalnych programów i ich aktywnej realizacji przeciwdziałających pogarszającemu się naruszeniu norm ekologicznych.
Uczestnicy okrągłego stołu oraz akcji na skwerze miasta uznali tę inicjatywę za potrzebną. Już teraz widać jej pierwszy wyraźny rezultat w postaci wspólnej dyskusji przedstawicieli władz miasta oraz środowisk eksperckich, obywatelskich i NGO.
Działanie „Ukraina/Zaporoże w Europie” otrzymało promocję medialną, zarówno w mediach drukowanych, jak i publicznym, regionalnym kanale telewizyjnym.

Poniżej linki do najważniejszych informacji:
mig.com.ua
zp.suspilne.media

Partnerem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w realizacji projektu jest ukraińskie Stowarzyszenie Towarzystwo Lwa.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content